RoboGuard

EarlyWarning

ALARMSYSTEMEN vs PERIMETER BESCHERMING vs SURVEILLANCE vs “EARLY WARNING” SYSTEMEN

Roboguard is een echte “Early Warning” Systeem, die sterk afwijkt van andere soorten systemen die beschikbaar zijn. Verkoopspersoneel van beveiligings artikelen vertegenwoordigen niet altijd hun systemen volledig en correct, soms uit onwetendheid en soms voor commercieel gewin. Dit artikel is geschreven om duidelijk de verschillen tussen deze soorten systemen te illustreren.
 
ALARMSYSTEMEN
Alarm systemen werden ontwikkeld om bescherming te bieden voor onroerend goed, voor wanneer de eigenaar afwezig is. De veronderstelling dat de eigenaar aanwezig is, is voldoende om indringers/ongewenst bezoek af te schrikken. Alarmsystemen moeten worden geactiveerd als u een pand verlaat en gedeactiveerd bij het binnenkomen. Alarmsystemen bieden over het algemeen weinig bescherming voor de inzittenden van een woning of voertuig. Verzekeringsmaatschappijen dringen normaal aan op alarmsystemen, omdat zij over het algemeen het bezit verzekeren.
 
PERIMETER BESCHERMING
Perimeter bescherming zijn fysieke belemmeringen en elektronische systemen die worden gebouwd en geïnstalleerd op de omtrek van een woning  met de doel de toegang te weigeren aan potentiële indringers. Voorbeelden van deze systemen zijn hoge muren, elektrische hekken, prikkeldraad afrastering. Tegenwoordig zijn de meeste van deze systemen aangevuld met elektronica die helpen bij het opsporen van een potentiële binnendringer. Deze systemen zijn eenvoudig te detecteren en over het algemeen gemakkelijk te overwinnen. Wij omvatten personele bewakers onder deze definitie.
 
SURVEILLANCE SYSTEMEN Surveillance systemen zijn voornamelijk bedoeld om een visueel overzicht van gebeurtenissen voor en na een voorval. Hoewel sommige moderne systemen beeldverwerking bieden / verstrekken die kan worden gebruikt om “reactie teweeg te brengen” in “stroomafwaartse” systemen, blijft hun hoofdgebruik nog steeds voor de registratie en identificatie van binnendringers. Deze systemen gaan uit van dat er een bevoegde instantie is om te reageren op de informatie die is opgenomen en werkt daardoor afschrikwekkend.
 
EARLY WARNING SYSTEMEN (Systemen voor vroegtijdige waarschuwing)
Early Warning Systems (als Roboguard) zijn ontworpen voor het beschermen van de mens. Hun belangrijkste functie is het waarschuwen van de inwoners van een woning tegen de aanwezigheid van een indringer. Dit geeft de inwoner voldoende tijd om pro-actief te reageren. Zij zijn ontworpen om het element van verrassing van de indringer aan de ingezetene om te keren.
DE OPLOSSING: Oplossingen zijn afhankelijk van de gegeven problemen en wij zouden arrogant zijn om Roboguard als de oplossing voor alle veiligheidsinstallaties aan te bieden. Wij vertrouwen er echter op dat onze klanten in staat zijn, na de informatie die wij verstrekken, om een besluit op basis van goede informatie voor hun eigen veiligheidsbehoeften te nemen.
De beste beveiliging is een gelaagd systeem dat bestaat uit verschillende componenten die de verschillende functies hierboven beschreven samenvoegen, plus een paar meer:
 
ALGEMEEN:
 
 
OM MENSEN TE BESCHERMEN:
 
 
OM BEZIT TE BESCHERMEN:
 
OP TE VOLGEN:
 
Wat algemene advies betreffende welk veiligheidssysteem nodig is en gebruikt wordt in dit artikel:
 
ROBOGUARD
Wij zijn van mening dat Roboguard een essentieel onderdeel is van elke beveiliging installatie. Roboguard systemen bieden de betrouwbare vroegtijdige waarschuwing, nodig om mensen te beschermen, maar we hebben desondanks nog een groot aantal functies zoals draagbare afstandbediening(met alarm functie) en het vermogen om een sirene aan te sturen. Met onze universele zenders en ontvangers kunt u Roboguard componenten integreren met bestaande alarmsystemen of sluit uw bestaande beveiligings-systemen aan op  uw Roboguard.
Onze filosofie is het produceren van effectieve oplossingen voor de oorzaak van het probleem en we zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten en de aanpassing van onze bestaande producten aan nieuwe omgevingen.
 
Copyright © vdkamp.org - RoboGuard - www.roboguard.nl - info@roboguard.nl